Sist oppdatert: 09.04.2018 21:45

Må fortelle hvem som stemte hva

 

ARNE HEIMESTØL
16. mars la regjeringen fram forslag til ny kommunelov. Hvis den blir vedtatt, kan det få konsekvenser for føring av møtebok.

 

Kommunal Rapport har stilt følgende spørsmål til Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen:

I forslaget til ny kommunelov i proposisjonen fra regjeringen er det tatt inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Vil denne bestemmelsen sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak?

Bernt viser til forarbeidene til den nye loven og peker på at møteboka minimum skal inneholde følgende:

  • tid og sted for møtet

  • hvem som møtte og hvem som var fraværende

  • hvilke saker som ble behandlet

  • alle framsatte forslag og avstemningsresultat

Når det gjelder det siste punktet, skriver departementet dette i proposisjonen:

Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken.