Sist oppdatert: 21.08.2018 20:51

Rådmannen svarer

 

ARNE HEIMESTØL

På kommunens hjemmeside leste vi tidligere i dag at kommunestyret skal ha møte torsdag 23.8. i tidsrommet 09.00–15.00.

Vi stilte følgende spørsmål som rådmannen nå har svart på:
 

1. Er det et kommunestyremøte som skal holdes?

Nei, dette er ikke et kommunestyremøte, men et dialogseminar som administrasjonen inviterer til med, som du ser flere parter er invitert til.

2. Er møtet åpent for allmennheten?

Ja, møtet er åpent for alle, men det er kun de som er invitert til samlingen som deltar i gruppearbeidet etc.

3. Hvilke saker skal møtet behandle?

Det skal ikke behandles noen saker i dette møtet.

4. Vil det bli ført møteprotokoll?

Nei, det vil ikke bli skrevet en vedtaksprotokoll etter møtet da det ikke skal behandles noen saker.