Sist oppdatert: 10.12.2018 18:47

20181210 Siste nytt fra Hedalsheimens venner

  TEKST: SOLVEIG LIE
BILDER: SOLVEIG LIE OG KJELL IVAR VESTROM

Den 09. desember ble det nye lydanlegget på Hedalsheimen formelt overlevert Foreningen hedalsheimens venner! Det ble overlevert av Kjell Ivar Vestrom som har hatt ansvaret for anlegget fra innkjøp til ferdig montering.


Kjell Ivar tester

Alle som har kjørt forbi Hedalsheimen den siste måneden, må ha observert Kjell Ivar Vestrom med pc-er, loddebolter og ledninger i alle retninger – stående på hodet inne i racket - i stua på Hedalsheimen. Han har brukt mange timer. Dette er high-tech-dugnad. Uten han hadde ikke venneforeningen hatt noen sjanse til å få dette prosjektet realisert. Han har hentet inn ekspertise fra Ståle Skogly.

Begge får herved en imaginær fortjenestemedalje i gull som legges deres hjerte nært – både fra venneforeningen og fra beboerne på Hedalsheimen.

Takket være Kjell Ivar Vestrom klarte vi å holde budsjettet på 45 000,-
Både næringslivet i Hedalen og private personer har bidratt økonomisk til anlegget. Det er et topp moderne anlegg, og alle skal kunne bruke det. Vi takker alle for bidragene!

Jeg fikk gleden av å teste egne tekniske kunnskaper. Det viser seg at de kunnskapene ikke behøvde å være store. For her er det klare regler som gjelder, og de henger innrammet ovenfor racket ved siden av pianoet. Kjell Ivar har tenkt på alt.

Det er et anlegg som er svært enkelt å bruke og alle kan bruke det. Det er bare å følge punktene fra På til Av.

Venneforeningen håper med dette at alle som hører lite, får høre mye mer.

Hilsen Foreningen Hedalsheimens venner
v/Solveig Lie


Ståle Skogly