Sist oppdatert: 13.12.2018 22:21

Erland Odden til minne

  ELLING FEKJÆR

Tidligere rådmann i Sør-Aurdal, Erland Odden, er gått bort i en alder av bare 60 år.


Erland Odden 1958–2018

Odden var en samfunnsengasjert mann. Engasjementet kom tidlig til uttrykk da han var kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Aurdal. Her kom han inn som et friskt pust og viste både vidsyn og klokskap.

Odden var moderne i sin tenkning, samtidig som han så verdien i den kultur, den tradisjon og det fundament sør-aurdalsamfunnet er tuftet på. Han brant for å få kommunen vår videre ved å ta i bruk de muligheter og ressurser som er i hver bygd og Bagn som sentrum.

I debattene kom hans grunnleggende menneskesyn til uttrykk: Alle mennesker må få mulighet til å bruke og utvikle sine ressurser – alle mennesker har like stor verdi.  Det var en fryd å samarbeide med Odden i kommunestyret. Han ga raskt tillit. Det var en mann vi kunne stole på.

Erland Odden hadde gjennom flere år arbeidet i Nordea i ulike funksjoner. I 1992 ble han ansatt som økonomirådgiver ved sosialkontoret i kommunen. Gjennom saksfremstilling i ofte vanskelige saker kom Erland sitt grunnleggende menneskesyn også til uttrykk.

I 1995 ble han kontorsjef med ansvar for økonomi i Sør-Aurdal kommune. Han hadde utdanning innen faget, og ble en dyktig sjef. I sitt arbeid tok han selv i bruk ny datateknologi og bidro sterkt til at hele organisasjonen gjorde det samme.

Da rådmannsstillingen i Sør-Aurdal ble ledig i 2006, pekte Erland Odden seg ut som en klar kandidat til å videreføre den solide jobben vår tidligere rådmann Aamodt hadde gjort gjennom nesten en menneskealder.

Erland Odden kjente Sør-Aurdal godt – både det politiske miljøet, administrasjonen og ansatte. Han var glad i kommunen han tjente – i folket, kulturen og naturen.

Han så de muligheter som ligger i hele kommunen vår, og gjennom sin rådmannsgjerning lot han kommunen få utvikle seg til det beste for alle innbyggerne. Han fornyet administrasjonen, ga sine ledere og ansatte tillit og oss politikere gode og grundige svar – uansett hva vi spurte om.

Odden ga inspirasjon til næringslivet. Han var klar på at uten et mest mulig allsidig og solid næringsliv, vil kommunens økonomi raskt bli anstrengt. Han vant tillit hos samarbeidspartnere, fylkeskommune, fylkesmann og departement.

Erland Odden sparte seg ikke. Hans arbeidsdager ble lange. Han ga alt for at Sør-Aurdals befolkning skulle få gode tjenester, og for at kommunen vår skulle ha en trygg og god framtid. Da Odden gikk av som rådmann i 2016, overleverte han en veldrevet kommune.

Sorgen og savnet er størst for Erland Oddens familie – en familie han var så inderlig glad i. Sorgen og savnet er stort også for oss som var så heldige å samarbeide med, og bli kjent med, Erland.

Fred over Erland Oddens vakre minne!