Sist oppdatert: 19.12.2018 17:03

Sør-Aurdalshallen i rute

  ARNE HEIMESTØL
Torsdag fikk kommunestyret en orientering om Sør-Aurdalshallen. Bygningsingeniør Oddleiv Juvkam opplyste at prosjektet holder seg innenfor vedtatte økonomiske rammer.

19. juni ble vedtok kommunestyret å bygge Sør-Aurdalshallen med en totalramme på 160 millioner kroner. Sanne Hauglid AS er totalentreprenør.

  • Her kan du se presentasjonen Juvkam framførte for kommunestyret.