Sist oppdatert: 30.12.2018 19:50

HIL vil rehabilitere lysløypa ved skolen

  ARNE HEIMESTØL

Arbeidene vil omfatte utskifting av lysanlegg, samt omlegging av traseen ved Bautahaugen samlinger. Kostnadsramma for prosjektet er satt til 1 474 763 kroner.


Arkivbilde

HIL har fått skriftlig forhåndssamtykke fra Kulturdepartementet om flytting av traseen som i dag går over museumsområdet til Bautahaugen samlinger.

Stort behov for rehabilitering
Idrettslaget søkte om kommunalt tilskudd til anleggsutbyggingen og skrev i søknaden at el-tilsyn sommeren 2018 avdekket kritiske feil og mangler ved lysløypa.

Lyset i nåværende anlegg er gamle PCB-armaturer, og stolpene inneholder kreosot. Anlegget brukes mye av barn og unge i alderen 6–19 år. Denne aldersgruppen er en viktig målgruppe for bruk av spillemidler.

Uten kommunalt tilskudd
Hedalen idrettslag søkte om et kommunalt tilskudd på kr 393 272,-,
tilsvarende 27 % av anleggskostnaden, men anlegget er i handlingsplanen prioritert for søknad om spillemidler som ordinært anlegg – uten kommunalt tilskudd.

– Vi satser likevel på å gjennomføre prosjektet, sier leder i HIL, Ola Jonny Fossholt. – Det betyr at vi selv må finansiere 2/3 av kostnadene. Resten kan vi få av tippemidler. Søknad om tippemidler sendes 15. januar fra kommunen.

  • Se behandling av sak 030/18 her.