Sist oppdatert: 05.12.2018 16:56

Sterk gjeldsvekst i Sør-Aurdal kommune

ARNE HEIMESTØL

Budsjett- og økonomiplanen formannskapet har lagt fram for kommunestyret, viser at kommunen i 2020 vil ha en lånegjeld på vel 279 millioner kroner. Det er ca. 93 000 kr per innbygger.

 

I 2014 vedtok kommunestyret at lånegjelden ikke skal overstige 70 % av årsbudsjettet. I 2020 vil gjelden være på 90,2 % av dette årets forventede budsjett. Låneopptakene i 2018 er på vel 46 millioner kroner. I 2019 legges det opp til ytterligere låneopptak på vel 59 millioner kroner.

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lånegjeld

186 749 000 186 822 000 225 943 000 274 697 000 279 431 000 274 885 000
Låneopptak 7 700 000 46 366 000 59 292 000 14 910 000 5 130 000 4 770 000
Avdrag 7 627 000 7 245 000 10 538 000 10 176 000 9 676 000 9 253 000
Lånegjeld 31/12 186 822 000 225 943 000 274 697 000 279 431 000 274 885 000 270 402 000
Gjeld i prosent av drift 61,0 % 76,7 % 89,9 % 90,2 % 87,7 % 85, 0 %

 

Stor økning i lånegjeld er én av de største utfordringene for Sør-Aurdal kommune i årene som kommer. Finanskostnader vil variere med markedsrente og avdragstid, men med nåværende rentevilkår er disse ca. 5 % av totalt lånebeløp pr. år (dvs. summen av renter og avdrag).


For hver million kroner kommunen låner til investeringer, må en altså årlig betale ca. 50 000 kroner i avdrag og renter.