Sist oppdatert: 08.12.2018 19:50

Få positive skrantesjukeprøver

  ARNE HEIMESTØL

I 2018 er det per 8.12.2018 tatt 29 472 prøver fra hjortedyr i Norge. Seks prøver av villrein var positive. Alle disse kommer fra sone 1 i Nordfjella. Én prøve av elg var positiv.

Skrantesjuke
Chronic Wasting Disease (CWD) (skrantesjuke) er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Sykdommen er påvist hos flere villrein, elger og hjort i Norge.

To typer
Det er påvist to typer skrantesjuke i Norge. Hos rein i Nordfjella sone 1 gjelder det en type skrantesjuke som ikke kan skilles fra den smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika. Dette førte til avliving av en hel villreinstamme. De andre registreringene gjelder en mindre alvorlig type CWD.

Ny prøvetaking
I disse dager samler Filefjell tamreinlag rein slik at slakting kan gjennomføres kommende uke. Henning Perlestenbakken opplyser at det skal tas prøver av alle dyr som slaktes. Slike prøver ble tatt ved slakting for et års tid siden også, og det ble ikke funnet noe smitte.

Det er nå satt opp gjerde slik at tamrein fra Filefjell reinlag ikke skal kunne komme inn i Nordfjellområdet.