Sist oppdatert: 9.12.2018

Eiendomsskatten øker

ARNE HEIMESTØL

I budsjett- og økonomiplan for 2019–2022 skriver rådmannen at inntektsrammene som er gitt i statsbudsjettet, er for lave til å kunne videreføre dagens etablerte tjenestenivå
.

Selv med en økning i eiendomsskatteinntektene klarer ikke kommunen å videreføre driften
uten forholdsvis store endringer og reduksjoner.

Det er for alle årene i økonomiplanperioden lagt opp til økning av den differensierte eiendomsskattesatsen for boliger, fritidseiendommer og boliger på landbrukseiendommer på totalt 1,1 promille.

  2018 2019 2020 2021 2022
Promillesats 2,90 ‰ 3,25 ‰ 3,50 ‰ 3,75 ‰ 4,00 ‰

Budsjett- og økonomiplanen legger opp til at eiendomsskatten skal ha følgende utvikling:

Eiendomsskatt 2018 2019 2020 2021 2022
Drift 11 417 000 10 698 000 12 729 000 12 979 000 13 169 000
Avsatt til disposisjonsfond 1 252 000 3 040 000 1 999 000 2 735 000 3 529 000
Investeringer 868 000 868 000 868 000 868 000 868 000
Næring/utvikling/kultur 4 663 000 4 780 000 4 899 000 5 022 000 5 147 000
Sum 18 200 000 19 386 000 20 495 000 21 604 000 22 713 000

Om bruken av eiendomsskatten skriver rådmannen følgende:

Vedtatte handlingsregler for bruk av eiendomsskatt gir føringer for at ikke all eiendomsskatt skal brukes til ordinær drift, men at det også skal avsettes til disposisjonsfond, investeringer og nærings-/utviklingstiltak. Det er ikke funnet rom til å følge avsetning til disposisjonsfond, samt heller ikke avsetning til investering i den størrelsesorden som handlingsreglene legger opp til.

Les mer
I januar 2017 laget vi et oppslag om eiendomsskatt i Sør-Aurdal kommune.
Fagleder Elling Olav Weimodet kvalitetssikret informasjonen vi her ga, før den ble publisert. I dette oppslaget kan du lese mer om skatteverdi, skatteobjekter, bidrag fra ulike objekter, hvem som bidrar med hva, inntekter av eiendomsskatt, hva en må betale med bakgrunn i takster, samt promillesats og potensialet med dagens verditakst.