Sist oppdatert: 31.01.2018 18:06

ROS til kvinner i arbeid?

 

BJØRN GJERSTAD, BEDRIFTSFORBUNDET REGION ØST

Gjennom årets første uker har det blitt en debatt om arbeidsdeltakelse. Det er godt argumentert for at vår fremtidige velferd avhenger av at flere kvinner jobber heltid.

Bedriftsforbundet mener det er på høy tid at regjeringen tørker støv av planene om skattefradrag for hjelp i hjemmet som renhold, omsorg og servicearbeid (ROS). Dette vil både bidra til å bekjempe svart arbeid og å gjøre den samlede ressursbruken i samfunnet mer optimal. Og – det kan føre til at flere kvinner velger å arbeide mer, for det er fortsatt kvinnene som tar den største «børen» i hjemmet.

Vi mener denne debatten handler om hvordan man kan få flere ut i arbeid. Da må vi gjøre hverdagen «billigere og enklere». Stress er uten tvil et voksende problem og helseskadelig. Økt bruk av hjelp i hjemmet vil uten tvil skape mindre stress og dermed bedre folkehelse. For mange kvinner (og menn) i distriktene tar reisevei til og fra jobb også tid, og dermed vil «lønnsom hjelp» i hjemmet være enda mer kjærkomment.

Det er typisk norsk å «gjøre alt selv». Når vi ser nærmere på de firmaer og ansatte som tilbyr renhold, omsorg og servicetjenester, så dette blitt en faggruppe som har blitt mer profesjonell. Mange med fagbrev og spisskompetanse. Samtidig er dette en yrkesgruppe som rekrutterer mennesker helt uten inntekt. Ergo skaper man også med et slikt ROS-fradrag arbeidsplasser for de som også står utenfor arbeidsmarkedet. Mange som går fra svart arbeid til hvitt arbeid, vil også få sikret viktige rettigheter når det gjelder trygd og arbeidsforhold. En vinn-vinn-situasjon.

Mange av våre medlemmer er små og mellomstore bedrifter som tilbyr denne type tjenester. Dessverre er deres største konkurrenter folk som tilbyr tjenestene svart. Målet er derfor å utvide totalmarkedet for slike tjenester. Slik at det «hvite» og regulerte markedet fungerer bedre, får flere kvinner fra deltid til heltid, samt flere i arbeid. Resultater fra Sverige viser at en slik ordning raskt blir selvfinansierende.

Regjeringen har utnevnt en egen eldreminister, og folkehelse er ett av fagområdene som skal ligge under ministeren. ROS-fradrag bør være høyt på agendaen. Både av overnevnte årsaker, men også fordi seniorer vil kunne nyte godt av et slikt skattefradrag.

Vi i Bedriftsforbundet oppfordrer eldreministeren til å fremme ROS-fradrag. Det kommer oss alle til gode!