Sist oppdatert: 08.02.2018 22:26

Kjempesprekk på Sør-Aurdalshallen

 

ARNE HEIMESTØL
I orienteringen som ble gitt til formannskapet torsdag, kom det fram at bruttokostnaden på byggeprosjektet nå kan bli på hele 169 millioner kroner. Dette er 20 millioner mer enn tidligere fastsatt maksimalramme, tilsvarende en økning på ca. 20 prosent. I beste fall betyr det at kommunen må egenfinansiere ytterligere 17,5 millioner kroner, og utgjør nå et samlet netto finansieringsbehov på 106,5 millioner kroner.

 


Formannskapets møte ble holdt på Hedalen barne- og ungdomsskole

  • Vil du få med deg historikk, nye tall og anbefalinger fra administrasjonen, bør du først lese orienteringen som bygningsingeniør Oddleiv Juvkam gav.

Tordentale fra Huset
– Jeg er halvt sjokkert, men ikke helt overrasket, sa Svein Gunnar Huset (Sp). – Jeg er skuffet når jeg  ser at bygget ikke er vurdert med andre løsninger. Et bygg som Etnedalshallen er ikke sett på, sa Huset, som la til at kommunen skal bygge hall, men at det må gjøres  på en rimeligere måte. 
 

– Det er helt uaktuelt å gå ut over vedtatt nettoramme på 89 millioner kroner. Jeg stiller meg til disposisjon for å gå inn i en byggekomité. Den bør tre i funksjon så raskt som mulig. Samtlige utgifter må være kjent før spaden stikkes i jorda.

 

Huset sa også at det vil være feil å legge saken fram for kommunestyret slik den er nå. – Jeg tror ikke det er flertall i det organet for å øke ramma.

Fikk formannskapet med seg
Olav Kristian Huseby (H) mente at det ikke var relevant å sammenligne Sør-Aurdalshallen med hallen i Etnedal, men ga ellers støtte til det Svein Gunnar Huset hadde sagt.
 

– Nå må vi ha begge beina på jorda, sa Emmy Bakkom (KrF) og viste til den store kostnadsøkninga. – I dag har vi hørt at børsfall kan gi renteøkninger. Det er på tide at vi gjør vedtak som kan iverksettes.
 

– Dette var en kalddusj, slo Marit Hougsrud (Sp) fast. Administrasjonen må ikke ta det ille opp at vi får på plass en byggekomité.


Ingen av formannskapets medlemmer tok til orde for å lage en budsjettendringssak. Huset sitt ønske om byggekomité vil bli fulgt opp av rådmann Haakon Boie Ludvigsen fredag.