Sist oppdatert: 11.02.2018 10:06

Vil ha grundigere saksbehandling

 

ARNE HEIMESTØL
– Det er uheldig at vi i noen tilfeller ikke får tilstrekkelig med informasjon før møter i kommunestyre og formannskap avholdes. Det er vanskelig å ta stilling til store saker vi får på bordet som orienteringer, sier Emmy Bakkom (KrF).


Usikkerheten rundt hva som skal skje med Fossvangbygget og Sør-Aurdalshallen (Sør-Aurdal kulturhus) er noe av bakgrunnen for kritikken Bakkom kommer med.

 

Avtalene som ligger til grunn for forhandlingene angående Fossvang-bygget, var ikke lagt fram for formannskapet. – Formannskapet ga i møtet 23.1. tydelige signaler om at Fossvang-bygget skulle rives snarest mulig, men ordføreren inngikk avtale med idrettslaget om overtakelse av bygg og tomt uten at formannskapet ble orientert. Hvorfor kunne ikke denne saken ha blitt lagt fram for formannskapet før avtale ble inngått? spør Bakkom, som viser til at avtalen ble undertegnet åtte dager før siste formannskapsmøte.

 

Bakkom minner også om at avtalen som nå er inngått, kan bli dyr for Sør-Aurdal kommune. – Jeg tar til orde for grundige saksutredninger, med forslag til vedtak, sendt ut i rett tid, slik at vi politikere kan få tid til å sette oss skikkelig inn i sakene vi skal behandle. Får vi dette, kan vi gjøre vedtak. Det er mer forpliktende enn å gi signaler.