Sist oppdatert: 13.02.2018 20:39

Radiomuseum i Hedalen

 

TEKST: ARILD BJØRNSTAD
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

For noen år siden fikk Bautahaugen samlinger en flott gave av Asbjørn Nordby. Han hadde gjennom livet samlet radioer, telefoner og måleinstrumenter som han ville at Hedalen skulle få.

 


Arild, Svein Arne og Helge foran den eldste delen av radiosamlingen, bl.a. fra krigens dager.
Svein Arne, sønn av Asbjørn Nordby er til daglig sentral i videre drift og utvikling av Norsonic

 

Samling på Fjellstad
Lenge lå samlingen på en låve og noe i kjeller og loft hos Asbjørn, helt til det nye styret i Bautahaugen Samlinger begynte med ryddedugnader i Bergsrud og på Fjellstad. Her på Fjellstad har det nå blitt laget hyller og samlingen er kommet opp slik at den snart kan beskues.
 

Asbjørn Nordby
Asbjørn gikk bort i 2017, men fikk visshet om at samlingen blir ivaretatt. Han var født i 1923 i Hedalen. Flyttet fra bygda i 1939 til jobb som lærling i radiomontørfaget hos Radionette.

 

Han steg raskt i gradene til servicesjef samtidig som han gjorde unna realskole, artium og ingeniørutdannelse. Han arbeidet noen år ved FFI (forsvarets forskningsavdeling).

 

I perioden 1951–1954 tok han utdanning som sivilingeniør i Tyskland. I 1955 begynte han ved Senter for Industriell forskning der han etter hvert ble avdelingsleder for elektronikk-avdeling.

 

Norsonic
I 1967 startet han sitt eget firma Norsonic som spesialiserte seg på instrumenter for måling av lyd. Firmaet eksporterer i dag 80-90 % av sine produkter til over 30 land, og har egne kontorer i Sverige og i USA, og sysselsetter i dag ca. 40 mennesker. I 2017 feiret firmaet sitt 50-års jubileum og oppnådde et salg på nær 80 million kr.

 

Glad i hjembygda
I hele sitt liv var Asbjørn hedalspateriot og dro til hjembygda så ofte som mulig. Når han fikk anledning, tok han gjerne med seg sine utenlandske forretningsforbindelser til hytta på Teinvassåsen der de gjerne fikk servert egenprodusert rakfisk.

 

Styret i Bautahaugen Samlinger er takknemlig for den flotte gaven, og for at vi nå har fått den opp. Det gjenstår arbeid med merking etc., men håper snart å kunne åpne dørene.
 

Omfattende samling
Samlingen er i hovedsak sentrert rundt produkter fra Tandberg og Radionette produkter. Litt spesielt er det også at høytalerkabinettene til Radionette, Seas og Sony er produsert ved Bagn Møbelindustri.
 

Hermann Lia var en annen hedøl som reiste til Oslo og begynte ved Tandberg Radiofabrikk i 1959. Ved siden av fullt arbeid tok han utdannelse helt opp til doktorgrad i båndopptakere. Han ble forskningssjef ved Tandberg og satt på patenter som revolusjonerte verden med sin unike lyd. Hans historie vil bli presentert.
 

Telefoni er også representert i samlingen og den gamle telefonsentralen i bygda er vi så heldige å kunne stille ut. Den sto sist hos Marte Gøril og Frode Ildjarnstad.
 

Krigshistorie
Base Elg var en stor del av bygdas historie. Styret håper å kunne lage en liten Base Elg utstilling på Fjellstad. Særlig er samband interessant og dersom noen i bygda har effekter eller noe fra den tiden er vi veldig interessert.
 

Kan samlingen utvides?
Har du gammelt fotoutstyr, telefonapparat med sveiv, Tandberg eller Radionette produkter som du kan tenke deg å plassere her, så er det bare å kontakte Arild Bjørnstad.
 

Helge og Svein Arne foran et «kabinett» med radio, platespiller og gjerne plass til båndopptaker. Denne sto i stua hjemme da Svein Arne var liten gutt.
 

Reiseradioer, - for det meste RadioNette
 

Svein Arne foran en samling med måle og laboratorieinstrumenter som Asbjørn brukte i sin forskning og utvikling.
 

Platespillere og båndopptakere
 

Arild foran nyere produkter fra Tandberg og RaidoNett. Bak Arild ser vi høytalere hvor kassene er produsert på Bagn Møbelinstri – en bedrift Arild ledet i mange år.
 

Arild foran telefoner og sentralbordet. Her trenger vi flere telefoner, ikke minst den tradisjonelle sveivetelefonene som var vanlig i Hedalen før automatisering.
 

Arild prøver seg som «sentralbord-dame», men trenger nok en del flere patche-kabler