Sist oppdatert: 13.02.2018 18:28

Arne Heimestøl og agenda

 

JØRN DAMSLORA
Jeg leser at Kåre Helland er i ferd med å forstå Arne Heimestøl sin agenda. Det er bra av flere grunner. Det ene er at agendaen er så lett å forstå at alle bør skjønne den. Den andre, som er langt viktigere, er at ordføreren kan begynne å sette inn mottrekk når han har gjennomskuet agendaen.

 

Den delen av agendaen som går på bekymring for Sør-Aurdal sin fremtidige økonomiske situasjon er det nok ingen quick-fiks på, men den delen som går på å inngå oversiktlige, gjennomtenkte og offentlige avtaler, er det absolutt mulig å gjøre noe med. Sannsynligvis vil oversiktlige, gjennomtenkte og offentlige avtaler også gjøre noe positivt med økonomien og samholdet i kommunen på sikt.


Da jeg kom inn i Bagn IL sitt styre, var styrearbeidet i stor grad preget av konflikter med naboer og de andre idrettslagene. Mange av avtalene hadde også en forgreining til kommunal saksbehandling. De fleste konfliktene hadde utgangspunkt i uklare avtaler og/eller hemmelighold.

 

I en kommune med relativt lite tillit på tvers av bygdegrenser er det innlysende at dette er en elendig strategi. Jeg bestemte meg for å jobbe sakte, men effektivt for å bli kvitt konfliktene. Ved å bruke litt ekstra tid på avtaler og søknader, så sparte jeg mye tid på sikt. De gamle konfliktene jeg kjente til da jeg begynte som leder, var borte i løpet av det første året.

Dessverre lå det flere, for meg ukjente, dårlige avtaler i arkivet.

Avtaler med et innhold som bar preg av at det skulle spares tid og penger. Jeg aner ikke hvor mye tid og penger som ble brukt på å tolke og krangle om disse avtalene i etterkant, men det var betydelige mengder. Den kjedeligste med disse avtalene var likevel at de førte fokuset bort fra det å skape mest og best mulig aktivitet.


Da Arne Heimestøl ringte meg, i samband med Fossvangsaken, var min umiddelbare tanke at idrettslaget og kommunen nok en gang har greidd å rote til en sak som sannsynligvis hadde vært problemfri med åpen saksbehandling og respekt for demokratiske prosesser.

 

Jeg aner omtrent like lite om det som skjer i Bagn IL, som jeg vet om forholdene i Nord-Korea, men er planen for Fossvangbygget og rive alt av tre for så å bygge nødvendige klubblokaler på betongen som står igjen, så ser jeg ikke at noen i Sør-Aurdal skulle ha noe imot avtalen. Det er bare det at en omfavnelse av planene betinger at planene og avtalen er kjent.

 

Jeg ser ingen grunn til at en slik avtale må inngås i hemmelighet på overtid da den er ganske åpenbar. De kronene idrettslaget eller kommunen sparte/tjente på dette hemmelighetskremmeriet, mister de mange ganger i ekstraarbeidet som mistenksomhet og dårlige dokumenter medfører.


Jeg tror det kommer en vendepunkt i utviklingen av Sør-Aurdal den dagen Kåre Helland setter inn mottiltakene mot agendaen han mener å ha avslørt. Som ordfører, rådmann eller leder av frivillig forening bør man ikke sjekke hvilken informasjonsplikt man har, men heller tenke på hvem som eier «foreningen».