Sist oppdatert: 27.02.2018 21:42

Besøk fra Stortinget

 

TEKST: HARALD LIODDEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Mandag fikk Sør-Aurdal KrF besøk av Tore Storehaug som er valgt inn på Stortinget for Krf i Sogn og Fjordane.

Han er en kar på 26 år som kommer fra Flokeneset ytterst i Førdefjorden. Storehaug har således et nært forhold til småskala-gardsdrift og fisk, men mindre kjennskap til skogbruk. Han hadde derfor et sterk ønske om å møte denne næringen i Valdres i og med at han sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Sør-Aurdal Krf hadde derfor lagt opp et dagsprogram med tittelen «Fra tømmerstokk til tretopphytte».

Vi startet i tømmerskogen der Kalivi Tala tok imot oss, og der Tore fikk være med på å kjøre skogsmaskinen. Der fikk han se hvordan prisen på hver enkelt stokk kom opp på dataskjermen etter hvert som trestammen raste gjennom kvisteaggregatet.

 


Etter en god lunsj gikk turen til Begna Bruk der vi ble tatt imot av disponent Trond Mehlum, produksjonssjef Kjell Nybakke og tømmersjef Monica Hagenborg Bakken. De ga en god innføring i bedriftens muligheter og utfordringer.

 

Begna Bruk sysselsetter 53 personer, og med en øket kapasitet forventes det at det i 2018 skal sages 200 000 kubikkmeter tømmer. Dette tilsvarer ca. 40 trailerlass inn og ut fra bruket hver dag.

 


Skogbrukssjef Aril Haglund deltok også med et engasjert innlegg om skogens betydning for Valdres. Om lag 10 % av landets skogressurser ligger i Oppland, og av fylkets skoger ligger om lag 10 % i Sør-Aurdal. Dette gir en årlig brutto omsetningsverdi i kommunen på ca. 100 mill. kroner.

Besøket ble avsluttet med en omvisning på saga, der vi så tømmerstokken gå inn og komme ut igjen som planker og bord.

Post tre på programmet var besøk på Hedda Hytter hvor salgssjef Helge Nordby ga oss historikken bak hyttefabrikkens eventyrlige utvikling fram til dagens populære hyttemodeller. Vi fikk se hvordan planker ble satt sammen til veggelementer klare til oppsett på grunnmur. Dette besøket ble avsluttet med besøk i visningshytta Hedda på fabrikkområdet.

Siste post på programmet var tur til tretopphytta ved fossen i Aurdalselva. Tor Ingar Nordby, som er styreleder i selskapet, tok imot oss seks meter over bakken. På 17 kvm flate var det imponerende god plass til en høystandard naturopplevelse ved inngangen til Vassfaret. Dette imponerte virkelig en rikspolitikker fra tigerstaden med røtter ifra Sundfjord!

Etter en innholdsrik dag i skogbrukets tegn deltok Tore Storehaug på en samling på Munkekroen på Fagernes arrangert av KrF i Valdres. Her fikk de 30 fremmøtte høre en entusiastisk og inspirerende representant for våre unge fremadstormende politikere fortelle fra livet på Løvebakken. Han ga oss også en god innføring i noen dagsaktuelle politiske saker.

 


Tore Storehaug og Emmy Bakkom

 

 


Skogbrukssjef Arild Haglund

 


På Begna Bruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Helge Nordby og Tore Storehaug