Sist oppdatert: 01.01.2018 20:17

Nytt i 2018

 

ARNE HEIMESTØL

 

Ved inngangen til 2018 trådte en rekke nye lover og forskrifter i kraft. Her tar vi for oss noen av disse.

 

Arbeids- og sosialdepartementet melder at alle under 30 år som går på NAV, nå skal få et tilbud om arbeid, aktivitet eller utdanning før to måneder er omme. I alt er det bevilget 100 millioner kroner til dette formålet for 2018.


Barne- og likestillingsdepartementet skriver at Forbrukerombudet får nytt navn; Forbrukertilsynet. Dette tilsynet får nå vedtaksmyndighet i alle saker. Markedsrådet får ny rolle som klageinstans. Dette kan du lese mer om her.


Samme departement skriver at det blir strengere regler for telefonsalg. Det blir forbudt å bruke skjult nummer ved telefonsalg. Det innføres forbud mot at én næringsdrivende innhenter samtykke til telefonsalg på vegne av flere ulike næringsdrivende samtidig.

 

Finansdepartementet melder at det er vedtatt å heve grensen for fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner fra 30 000 kroner til 40 000 kroner. Dette kan du lese mer om her.

 

Dette departementet orienterer også om at skatteklasse 2 er fjernet fra 1. januar 2018.  Dette innebærer at det høyere personfradraget for ektefeller som skattlegges under ett, bortfaller.

 

  • Interessant? Du finner flere endringer her.