Sist oppdatert: 10.01.2018 21:38

Fledda hytte– og velforening etablert

 

Det er mange hytter i Hedalsfjella, og disse er spredt over flere områder. Foreningen som er etablert i Fledda, har som formål å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø.

 

– Bakgrunnen for å stifte foreningen er i utgangspunktet et ønske fra flere hytteeiere i Fledda om å bidra til ivaretakelse og utvikling av Fledda-området, sier styreleder Stig Grydeland. – Videre har vi et ønske om å bidra generelt til hytteutviklingen i Hedalen. På sikt kan det utvikles samarbeid med flere hytteforeninger – som igjen kan bidra til utviklingen i Hedalen.


Styret består av

  • Stig Grydeland, leder

  • Svein Erik Olsen, styremedlem

  • Dagfin Kolkin, styremedlem

  • Vibeke Udnæs, vara

  • Benedicte Ramm, vara

Årsavgiften i foreningen er fastsatt til 300 kr, og alle hytteeiere i Fledda oppfordres til å melde seg inn i foreningen.

  • Her kan du lese foreningens vedtekter.

– Grunneiere i Fledda ser positivt på at det nå er startet et hyttvel i Fledda, sier Harald Arne Haugen. – Dette har vi oppmuntret dem til å gjøre, og vi tror hyttevelet kan bidra til større samhold i området.