Sist oppdatert: 11.01.2018 16:05

- Tingene sørger aldri over oss

 

ELDOR BRÅTHEN

8. desember 2018 er det hundre år siden år Hans Børli ble født, og jeg har valgt å bruke et Børli-sitat som overskrift på denne ytringa. Diktere og andre som er litt flinkere til å ordlegge seg enn oss andre stympere, er iblant gode å ty til, og nå er vi i gang.

Desember måned blir lett preget av ting og tings anskaffelse, i tillegg til x antall julebord. «Advent» betyr, ifølge mitt gamle leksikon, «adkomst». Jeg har også sett ordet advent oversatt med «ventetid». I den katolske kirke er adventstida botstid med faste.

Pave Frans kommer i blant med interessante utsagn om sosiale forskjeller og vårt ansvar i denne verden, så interessante at konservative krefter i hans egen kirke av og til synes paven går litt for langt i den retning. Vi er ikke katolikker, og hva Kirken, katolsk eller protestantisk, måtte mene er ikke så viktig for de aller fleste. Mer enn noe annet er vi forbrukere og følger anbefalinger om å handle, dvs. kjøpe. Jo før jo heller. Jo mer jo bedre.

Her i Hedalen fikk jula og de siste dagene av det gamle året et sterkt innslag av sorg. Vi er få her i bygda, og når døden rammer, slik den har gjort også på nyåret, tar den bort mennesker som har vært en del av vårt liv og bidratt til å gjøre det rikere. Livet er lånt gods, og det eneste vi vet er at lån en gang må leveres tilbake. Naturlig nok er det enda vanskeligere å forstå og godta når et liv blir avbrutt langt tidligere enn vi hadde forventet.

Nettstedet hedalen.no har en oversikt over «dødsfall i Hedalen». Den omfatter 170 navn, i perioden 2003-2017, og jeg klikket meg inn på denne oversikten før jeg begynte på denne ytringa. Gjør du det samme, tror jeg du vil oppleve det som jeg opplevde. Gravferdsritualets takk til Skaperen for liv Han gir og kaller tilbake, blir konkretisert og utvidet.

På internettsida som er opprettet i forbindelse med Børli-jubileet: www.hansborli.no leser vi at Eidskog kommune eier jubileet og samarbeider med en rekke personer og institusjoner: lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt.
Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, startet 8. desember 2017 et rimelig, originalt og interessant tiltak som vi kan følge hver dag fram til jubileumsdagen. Det heter «Ordførerens dikt » og innebærer at Kamilla Thue lar oss møte et Børli-dikt hver dag året i gjennom. Målsettinga er: - Å aktualisere Børlis forfatterskap for nåværende og kommende generasjoner, ingenting utover det.

Vinteren 1985-86 holdt 3.klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole på med et prosjekt om rådyr og kom borti Børli-diktet: -Notis i dagsavisen. Bakgrunnen. for notisen, og diktet, er at en bil har kollidert med et rådyr, men «det ble ingen nevneverdige skader på bilen». Elevene skrev brev til Børli, og fikk et meget personlig og takknemlig svarbrev tilbake. 3. klassingene reagerte på at bilen var nevnt, men ikke hvordan det gikk med rådyret og fikk bekreftet at det var faktisk poenget. Porten inn til et forfatterskap behøver ikke å være så trang som vi av og til innbiller oss. (Den som vil, kan lese mer i heftet som skolen ga ut i forbindelse med jubileet.)

Hans Børli-selskapet ble stiftet i 1991 og har bortimot 700 medlemmer. Nær 7000 er med i fjesbokgruppa. På heimesida til selskapet www.borli.org leser vi at målsettinga er: «å belyse Hans Børlis liv og forfatterskap». Hans Børli sa en gang: - Av og til er jeg nødt om å ta livet mitt med på en aldri så liten luftetur. Og det er ingen hemmelighet at disse lufteturene kunne innebære inntak av alkohol.

Jubileumskomiteen har gjort et klokt valg med sin begrensning. Søkelyset kan gjerne ligge på forfatterskapet, ikke på det at: Børli var alkoholiker, Prøysen var homofil, Rolf Jacobsen var nazist og ble dømt for landssvik, osv. Å eie et forfatterjubileum kan ellers være en vanskelig balansegang, ikke minst for en kommune som lett kan bli presset av kommersielle interesser. Hvis noe bringer penger i kassa, er det bra og riktig.
 
For alt det jeg vet, kan det godt hende at Hans Børli er enklere å eie og markedsføre enn avholdsmannen Mikkjel Fønhus.