Sist oppdatert: 20.01.2018 07:06

Fekjær har fått ny grafisk profil og nye nettsider

 

GUNNAR FOSSHOLT

Fekjær har i løpet av 2017 hatt en prosess for å utvikle ny grafisk profil. Til å lede prosessen har vi engasjert Haugvar AS ved Håvar Haug. Håvar har i arbeidet knyttet til seg Erlend Fuglum som har bistått med å utvikle Fekjærs signaturhistorie.

 

I arbeidet har hele personalgruppa ved Fekjær blitt involvert. Håvar har også sørget for at Fekjær har inngått avtale med kommunikasjonsbyrået Tanken Bak AS for utvikling av ny hjemmeside.

Ny hjemmeside blir nå, sammen med ny logo, det første synlige resultatet av Fekjærs nye grafiske profil.

 

Sammen med Håvar Haug er Fekjær også godt i gang med utarbeidelse av andre grafiske produkter. I sum vil denne satsingen medføre at Fekjær får en helhetlig og moderne visuell profil i sitt videre informasjons- og kommunikasjonsarbeid.