Sist oppdatert: 23.01.2018 17:09

 

Store vedlikeholdsoppgaver på Bautahaugen

 

ODD ARNE KLEMMETSRUD

Når vi ser tilbake på hva som har skjedd på Bautahaugen siste året, er en av de store tingene at vi har fått satt fokus på vedlikeholdsoppgavene som venter.

 


Vedlikeholdsarbeid på Liesstuggua
 

Bygningsvernrådgiver ved Valdresmuséa, Odd Arne Rudi, har utarbeida en omfattende tilstandsrapport for alle hus på Bautahaugen, og også for utearealet. Dette kan være til dels nedslående lesning, da det viser seg at det er store vedlikeholdsbehov på stort sett alle hus. Det positive er at behovene er synliggjort i denne rapporten, og dermed kan vi se for oss en framdriftsplan i samarbeid med hovedstyret.

 Vi er så heldige å ha vaktmester, Hallstein i 40% stilling, og i høst er arbeidet med å skifte ut råtne stokker og få på plass nytt tak på Liesstuggua ferdigstilt. Dette var et stort løft, som vi også fikk hjelp med fra håndverkere fra Fagernes.

Liesstugua er mer enn 250 år gammel, og ble flyttet fra Midt-Lie til Bautahaugen i 1954. Den er kanskje den bygningen på musèet som de fleste bygdefolk kjenner best, etter å ha blitt benyttet til møter og aktiviteter oppgjennom årene.


Flere konkrete reparasjoner er alt med på tiltaksplanen for 2018, hvorav et større arbeide med å skifte tak og råtne stokker på den gamle høyløa som er plassert litt nede i seterområdet. Dette er et svært gammelt og særpreget bygg, som består av to løer med en overbygd plass mellom husene.

 

Bygningen kommer fra Bergesetra i Djupedal, som er setra til Bergsrud.
Valdresmuseea har også planer om å bruke deler av videre restaureringsarbeid som kurs, og styret for Bautahaugen har planer om å bidra med dugnader til sommeren.

Hilsen fra styret for Stiftelsen Bautahaugen Samlinger