Sist oppdatert: 24.01.2018 17:30

To anbud på Sør-Aurdalhallen

 

ARNE HEIMESTØL

Mandag ble det klart at det er firmaene Sanne-Hauglid AS og Veidekke ASA som skal konkurrere om å bygge Sør-Aurdalhallen.


Formannskapet fikk tirsdag orientering om status i byggesaken av bygningsingeniør Oddleiv Juvkam. Åpning av anbudene hadde skjedd på Gjøvik dagen før, og det hadde ikke vært tid til å legge fram en sak for formannskapet. Dette vil bli gjort til møtet som skal holdes 8. februar.


Juvkam karakteriserte anbudene som grundige og gjennomarbeidede. Pristilbudene er likevel større enn vedtatt ramme, og kommunen har ennå ikke oversikt over alle kostnader knyttet til prosjektet. Nå starter arbeidet med å gå gjennom anbudene. Deretter vil det bli utarbeidet en innstilling over hvilket av de to firmaene som skal regnes som vinner av anbudskonkurransen.


Når utbygger er valgt, starter en samspillsfase. Da vil en se på hva en kan gjøre med bygget for å få kostnadene innenfor vedtatt ramme. Juvkam mente at en ikke bør redusere byggets areal.

 

Fossvangbygget
Tjenesteleder Hans Solbrekken orienterte om forberedelser som er gjort for riving av Fossvangbygget. Det er innhentet tre tilbud på fjerning av bygget, og tas det beste av disse til følge, kan arbeidet utføres for ca. 500 000 kr + moms. Bagn idrettslag ønsker å ta på seg jobben og vil ha dobbelt så mye for arbeidet.

 


Tjenesteleder Hans Solbrekken og konstituert rådmann Karin Stegarud

 

– Det er helt uaktuelt med en kamuflert støtte til et lag for å få dette arbeidet utført, sa Arne Leite (Sp). Det var stor enighet om at bygget bør rives så fort som mulig – ikke minst fordi det pågår masseutfylling helt inn til Fossvangbygget, og dette arbeidet vil bli avsluttet innen tre måneder.


Frivilligsentralen har godtatt nye lokaler. Det som gjenstår, er stort sett å finne lagerplass som Bagn idrettslag kan bruke.