Sist oppdatert: 27.01.2018 07:19

Få feil på strømnettet i Sør-Aurdal

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDE: KRISTIAN GRIMSRUD STRØM


Store snøfall har ført til problemer med strømnettet en rekke steder på Sør- og Østlandet. I Sør-Aurdal har problemene vært mindre enn tidligere.

 

– Sammenlignet med forhold i november 1999 har vi nå et betydelig oppgradert høgspentnett. Dette året medførte blant annet tilstanden på høgspentlinja til Søbekkseter og noen andre linjestrekninger en god del avbrudd for Hedalen, opplyser daglig leder i SAE, Nils Martin Sætrang.


Forebyggende tiltak gir resultater
– Mye av dette nettet er nå rehabilitert, og linja til Søbekkseter er erstattet med kabelanlegg. De tiltakene som er gjort i høgspentnettet til SAE siden 2002, har hatt stor betydning for redusert sårbarhet.

 

Det handler om rehabilitering av linjer, erstatning av linjer med kabelanlegg og ikke minst rydding av skog langs linjene, sier Sætrang.

 

I tillegg kan det nevnes at strømforsyning til Sør-Aurdal kan komme fra flere områder. Et eksempel er at dersom det er problemer på linja mellom Hedalen og Begnadalen, så kan SAE forsyne denne bygda med strøm fra Ringerike.

 

Utfordrende med snølast
– De feilene som det har vært flest av på Østlandet, er forårsaket av snølast på linjene som blir så tung at innfesting av linjene mot isolator i mastetoppen svikter, forteller Sætrang. – Dersom linja i slike tilfeller faller ned på traversen, får vi jordfeil som fører til utkopling.  Vi har hatt noen tilfeller av dette, men på grunn av bra fleksibilitet i nettet har vi kunnet begrense omfanget av feilen.

 

Sætrang opplyser at snølast på linjene har vært en stor utfordring først og fremst langs Begna og sør i kommunen. – Kundene våre kan også i perioder ha opplevd at det blinker i lyset uten at det blir borte. Dette er mest sannsynlig trær og kvister som sveiper bort i linja i forbindelse med toppbrekk eller rotvelte. Dette kan vi vanskelig beskytte seg helt mot.

 

Mye arbeid
Sætrang forteller at januar så langt blitt brukt til mye feilsøking, feilretting og forebyggende arbeid med å frigjøre  snø fra linjene og trær langs linjene. SAE har hatt en del arbeid med å rette feil i lavspentnettet. Mildværet de siste dagene har ført til at problemene nå er langt mindre.