Sist oppdatert: 07.01.2018 19:54

Hilmar for 2017

 

TALE: OLA JONNY FOSSOLT
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

På helselagsbasaren lørdag ble Christian Brenden og Magnus Rolfsen Bruskerud hedret for sin innsats i HIL.

 


Christian og Magnus

 

Dette er talen Ola Jonny Fossholt holdt:

På vegne av Hedalen IL vil jeg få dele ut Hilmar for 2017. Hva er Hilmar,(GJERTRUD LURTE PÅ DET, NÅ MÅ DU FØLGE MED) det er en utmerkelse som Hedalen IL deler ut hvert år. Første gang i 1998, i år er det 20 gang.

Ildsjelene var styret i 1997 med Magne Ruud som leder, de startet da denne utmerkelsen. I statuttene heter det: ”Innsatspremien er lagets høyeste honnør for innsats og spire til fortsatt motivasjon hos mottakeren og andre medlemmer som ser at innsats nytter.

Den påskjønnedes innsats kan være så vel sportslig, praktisk som administrativ.” Det ble på hedalen.no i høst oppfordret til å komme med forslag til kandidater. Det kom inn flere forslag og ut fra det har tildelingenskomiteen, som består av lagets leder, nestleder og gruppelederne, i år gitt denne begrunnelsen: 

Kriteriene for Hilmar 2017, har årets vinnere til de grader oppfylt. Kandidatene har siden tidlig alder vært aktiv i det meste idrettslaget har hatt av aktiviteter, i skiløypa, fotballbanen, hoppbakken, friidrett og mer både som utøver, trenere.

Kandidatene har hatt trenerfunksjoner i flere lag for Hedalen il Begnadalen og Bagn,  måten kandidatene  har gjort den jobben er utmerket. Fått med de unge til å begynne med idrett  og vært gode forbilder for vår ungdom.

De har også vært gode miljøskapere med å arrangere sosiale sammenkomster. Stilt opp på cuper og som trenere vært med på lange reiser i Indre Østland.

Kandidatene er også fotballdommere noe Hedalen IL trenger. Kandidatene viser stor interesse for Hedalen Idrettslag og hjelper til når det trengs.

Bl.a. annet har kandidatene fått de eldre damene i hedalen på banen igjen i sommer, med en kamp mot jentelaget. Innsatspremien er som sagt lagets høyeste honnør for innsats og spire til fortsatt motivasjon hos mottakeren og andre medlemmer som ser at innsats nytter.

Det er med stor ære Hedalen Idrettslag vil utnevne Christian Brenden og Magnus Rolfsen Bruskerud som Hilmar 2017.

______________________________________________________________

Følgende har blitt tildelt HILMAR: fra 98 hver år er følgende tildelt

98 Morten Vestrom

99 Anders Hendis

00 Ola Jonny Fossholt

01 Harald Kjensrud

02 Kjell Bakke

03 Anny Perlestendbakken

04 Inger Fossholt

05 Roger Kjensrud

06 Anders Berg Stensrud

07 Gunnar Fossholt

08 Svenn Olav Fossholt

09 Trygve Kjensrud

10 Helge Nordby

11 Arild Dammen

12 Leikny Hartvigsen

13 Jan Arild Hegdal

14 MonaStrandbråten

15 Martha og Tor Ingar Nordby

16 Nils Ivar Grøv

17 Christian Brenden og Magnus Rolfsen Bruskerud