Sist oppdatert: 08.01.2018 21:39

– Jeg e’kke alene her jeg bor
 

 

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER OG VIDEOER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Årets 13. dagsbasar er vel gjennomført, og vi har nok en gang fått bekreftet sannheten i sangstrofa som Hedalen Sangkor avslutta sin opptreden med denne kvelden.

 

 

Kjell Ivar Vestrom dirigerte koret som nå har fått flere nye sangere. Det bidrar til større klangfylde. Arild Bjørnstad ledet Hedalen Musikkorps i en feiende frisk åpning av kveldens program.

Basaren dette året inneholdt ellers alt det en 13. dagsbasar tradisjonelt skal inneholde: Basar, skyting, pilkast, tombola, kaffesalg på kjøkkenet, samtaler, underholdning fra scena, inkludert kåseri eller foredrag, og folk i bevegelse.

Underholdninga hadde for øvrig et par nye innslag denne gangen, og vi vil først og fremst nevne jentene i «Hedalsballetten», «Småskoleballetten», eller hva de kaller seg. Flinke var de i hvert fall og høstet størst applaus av samtlige som opptrådte. Forhåpentlig blir ingen fornærmet om jeg sier at det var fortjent.

 

 Det andre nye innslaget sto Hedalen idrettslag for. HIL hadde dette året valgt å dele ut lagets fremste utmerkelse, Hilmar-statuetten, på 13.dagsbasaren. Statuetten ble år tildelt to unge og dyktige utøvere, trenere og ledere: Kristian Brenden og Magnus Rolfsen Bruskerud. Leder i HIL, Ola Jonny Fossholt, sto for utdelinga sammen med fjorårsvinner, Nils Ivar Grøv. De to vinnerne fikk hver sitt diplom, men Ola Jonny sa ingenting om hvordan ansvaret for stallplass og foring skal fordeles det året de to har ansvar for gampen. De finner sikkert ut av det.

Kveldens kåsør var utflytta hedøling, samlivsterapeut og suksessforfatter, Bjørk Matheasdatter. Bjørk fortalte om sin oppvekst på Nerstad, biltur sammen med bestefar Ingvald for å selge maiblomster, og en kjempestor trettendagsbasarfruktkorg som holdt på å bli trukket om att fordi hun var for beskjeden til å rekke opp handa.

 

 
Utdrag av kåseriet

Ellers fikk vi interessante og tankevekkende glimt fra boka «Å elske og bli elsket», ei bok mange sørget for å skaffe seg i løpet av kvelden. Vi fikk vite at bål, også kjærlighetsbål, må holdes ved like. Dette er et ansvar som påligger begge parter i et kjæresteforhold. Bjørk bruker ordet kjæreste uansett hvor lenge forholdet har vart.

Ellers ble vi minnet om tre viktige ord: Ja, takk og unnskyld. Takk for at du er her og står i dette livet sammen med meg. «Unnskyld» for dumheter jeg gjør, og kanskje aller mest det jeg ikke gjør.

Den første Helselagsbasaren ble arrangert i 1913, samme år som Hedalen Helselag ble stiftet, eller muligens 1914. Tradisjonen med basar 13. dag jul eller nærmeste lørdag, går tilbake til1924. Lenge var hovedformålet med basaren å skaffe lønn til helsesøster. Det ansvaret har myndighetene overtatt for lenge siden, men pengene som basaren bringer inn, kommer stadig godt med.

Kan hende like viktig i våre dager er basarens rolle som tradisjons- bærer, og møteplass for yngre og eldre. Je e’ itte åleine. Jeg er del av et fellesskap. Jeg står i en sammenheng, og det er godt å vite.