Sist oppdatert: 15.07.2018 15:54


Gladmelding til Leirskogen og Begnadalen

 

– Det er svært gledelig at vi har fått tilskudd og kan fortsette fiberutbyggingen i Sør-Aurdal, sier rådgiver Stig Solbrekken i Sør-Aurdal kommune.

 

 

I løpet av høsten legges utbygging til 150 adresser ut på anbud. Prosjektet har en total kostnadsramme på 10 362 000 kroner.

 

Finansiering

 

Tilskudd fra utbygger 4 500 000 kr 30 000 kr per enhet
Egenandel 1 500 000 kr 10 000 kr per enhet
Støtte fra NKOM 1 454 000 kr 9 693 kr
Støtte fra Oppland fylkeskommune 1 453 950 kr 9 686 kr
Støtte fra Sør-Aurdal kommune 1 454 000 kr 9 693 kr

 

Dette betyr at den enkelte bruker kan få tilbud om fiberoppkobling til samme pris som husstandene i Brunbakklia og Skolehagen med tilstøtende områder fikk i 2017.

 

Norge skal bli digitalt
Kommunestyret behandlet utbyggingsprosjektet i sak 018/18 i mai. Her ble den kommunale medfinansieringen vedtatt. Saksbehandleren viser til Stortingsmelding 27 (2015–2016) og peker blant annet på følgende momenter:

  • All kommunikasjon mellom myndigheter og innbyggere skal i framtiden gå på nettet.

  • All kommunikasjon mellom myndigheter og næringsliv skal i framtiden foregå på nett.

  • Alle skal få digital postkasse, og postombæring skal reduseres til annenhver dag og på sikt opphøre.

Velferdsteknologi
Dette skriver Oppland fylkeskommune:

Den nye velferdsteknologien er et eksempel på en spesielt viktig del av dette og er nå en spesielt prioritert satsing i Helse og omsorgsdepartementet. Eldre og personer med særlige behov skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Kvaliteten på tjenester bygd på velferdsteknologi må være like gode og sikre som på kommunale institusjoner. Da må de tekniske løsningen leveres via bredbånd og med mobilnett som reserve. Uten gode bredbåndstilbud i hele landet får vi et svært uheldig digitalt skille i Norge.

Høye mål og begrenset støtte
Regjerings mål er at 90 % av husstandene i Norge skal ha tilbud om 100 Mbps nett i 2020. Tilgang til bredbånd av god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for digital deltakelse, og for at alle innbyggere skal kunne nytte grunnleggende offentlige tjenester.

 

Utfordringen for Sør-Aurdal i forhold til regjeringens mål er at utbyggingene er basert på ren kommersiell utbygging med beskjeden støtte til spredt befolkede områder via Nasjonal kommunikasjons-myndighet (NKOM).

 

I 2018 har NKOM bare 150 millioner kr til disposisjon, mens behovet i Norge er på over 2 milliarder kroner hvert år i flere år (basert på søknader om støtte til NKOM hvert år).

 

Oppland fylkeskommune har bevilget 22 millioner kroner i 2018 som fylkeskommunal medfinansiering til kommunale bredbåndsprosjekter i Oppland.