Sist oppdatert: 17.07.2018 18:11

Vil du bo hjemme så lenge som mulig?

 

– Tilgang til bredbånd av god kvalitet og med tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning for digital deltakelse og for at alle innbyggere skal kunne nytte grunnleggende offentlige tjenester, leser vi i et saksframlegg til fylkesutvalget i Oppland.
 

Saksbehandleren trekker fram den nye velferdsteknologien som et eksempel på prioritert satsing i Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Eldre og personer med særlige behov skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

– Kvaliteten på tjenester bygd på velferdsteknologi må være like gode og sikre som på kommunale institusjoner. Da må de tekniske løsningen leveres via bredbånd og med mobilnett som reserve. Uten gode bredbåndstilbud i hele landet får vi et svært uheldig digitalt skille i Norge, skriver saksbehandleren.

 

Mange hedøler har fortsatt internettoppkobling via telenettet/ADSL. Denne løsningen er utdatert. Kapasiteten kan på ingen måte måle seg med nettfarten myndighetene setter som minstekrav.

 

I Hedalen har vel 100 husstander fått fiberoppkobling. Vi reiser spørsmålet om ikke alle bør bestille det. Regjeringen satser stort på digitalisering av alle deler av offentlig sektor. Fiber til hjemmet kan være et viktig tiltak for å tilrettelegge boligen slik at den kan brukes når behovet for omsorgstjenester melder seg.