Sist oppdatert: 18.07.2018 21:25

20180718 Agurknytt eller forskningsnytt

 

SOLVEIG LIE

Forskning.no kan melde om at "en tur på butikken bør regnes som friluftsliv".
Det er slik at forskere mener at gåing til og fra steder i byen er viktig for folkehelsa.

 

Studiene viste visst også at den viktigste grunnen til at folk tar beina fatt, er for å utføre ulike ærend. Og ikke går visst rike folk mer enn fattige heller.
Studien er finansiert og produsert av NMBU (Norges mijlø-og biovitenskapelige universitet) og kostet sikkert masse penger.

Selv om man ikke akkurat er forsker på gåing mellom butikker og folkehelse - så er dette en oppfordring: Hva med å bedre folkehelsa ved å legge klopper over myrhøla opp til fjellet?

Noen fjellgåere synes kanskje det hører med til turen å vasse i noen myrer før man kommer opp på fjellet – men de er kanskje i mindretall.

Med klopper ville man kunne gå tørrskodd opp til 1137 moh. fra Fledda. Og Hedalen vil kunne reklamere med at her kan du kan komme deg opp på 1000-meteren under halvtimen. Det ville trukket mange flere ut på tur – selv om det kanskje ikke nødvendigvis er de samme som går på tur mellom butikker som de som går på tur i fjellet. Men ved å tilrettelegge for at flere bygåere blir fjellgåere, og at flere fjellgåere går enda mer på tur på fjellet ved å legge ut klopper- ville det ganske sikkert vært en stor gevinst for folkehelsa.

Da kunne forskerne lett laget seg en liten studie ved å ha tall på folk på tur før og etter klopper og samtidig spart det offentlige for utgifter til en ny dyr rapport. Forskerne kunne fort funnet ut at klopper må være enda bedre for folkehelsa enn å gå mellom butikker i byen.

Ikke behøvde den forskningsrapporten kostet så mye heller. Man kunne heller lagt pengene i klopper.

Bildet er fra Tafjord, Møre og Romsdal.

Solveiglie1@gmail.com