Sist oppdatert: 21.07.2018 07:01

Helleristningene på Storrustefjell

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: OLE-MARTIN HØGFOSS


Visste du at det finnes helleristinger i ett av fjella våre? – Jeg har snakket med flere som har hatt vanskeligheter med å finne denne ristningen, derfor kan GPS-posisjon være til stor nytte, den er: 32 V 541973 6705417, skrev Ole Martin Høgfoss for noen år siden.

 

Han merket ristningene med kritt. Denne merkingen er nok borte nå. I følge Wikipedia er helleristninger en type bergkunst. De har gjerne motiv som på forskjellig vis kan knyttes til fangst, jakt og/eller jordbruk.