Sist oppdatert: 22.07.2018 06:30

20180722 Agurknytt eller forskningsnytt

 

SOLVEIG LIE

Forskning.no kan melde om at banning har en smertestillende effekt, og nå har norske skattekroner også gått med til å forske på og lage Norges første banneordbok.

Det ser ikke ut til at det er noen grenser for hva norske skattepenger kan brukes til. Det kan altså også brukes til å kartlegge banning og griseprat. "Vi banner så det tordner" – men behøves det er ordbok til det? Hvem er det som slår opp i denne ordboka før de skal banne, og hvor mye penger er det lagt inn i denne forskninga?

Så er det jo slik – at bare det kan kalles forskning – så er alt helt greit. Da har jo i hvert fall noen stipendiater lønnet jobb i kanskje tre år. Subsidiert av velferdsstaten som ser ut til å mene at "all forskning er god forskning".
Har forskning blitt så elitistisk at det kan forskes på hva som helst? Det ser slik ut.

Hva med å bruke penger på noe som er litt nyttigere?
Jeg forstår jo at "forskningsmidler" skal gå til forskning. Og "I år kommer flere tusen norske bedrifter til å få til sammen 4,4 milliarder kroner i Skattefunn-kroner. Dette er en støtteordning som skal stimulere til forskning og utvikling i næringslivet (FoU)."

Der ligger kanskje banneordboka. Er det i næringslivet den boka trengs? Og "Fra i fjor er maksimal støtte 10 millioner kroner pr bedrift."
"Bedrifter med underskudd kan få pengene direkte utbetalt, mens bedrifter som går med overskudd, kan få det som fradrag i skatten."

Hurra! Det er ikke sikkert at Hedalsheimen går med direkte underskudd – og ikke er det kanskje en "bedrift" heller – men vi kan forske på for eksempel på hva "hva Hedalsheimen ville brukt 10 mill til." Den rapporten ville ikke kostet en krone. 10 mill. ville gjort store forskjeller for veldig mange og for hele bygda. Og til og med for bygdene rundt. Mye mer enn en banneordbok. Så det kan være ubegripelig å forstå hvordan skattekronene fordeles. For hvem trenger å slå opp i banneordboka når de skal banne?
Og ingen "konsulent" ville tatt 20 % av forskningsmidlene heller.
Solveiglie1@gmail.com