Sist oppdatert: 02.06.2018 06:59

- Skal ikke belaste kommunen

 

ARNE HEIMESTØL

I formannskapsmøtet fredag kveld stilte Marit Hougsrud (Sp) spørsmål om Sør-Aurdal kommune på noen måte må betale for driften av Fekjærtunet i Hedalen.
 

Bakgrunnen for spørsmålet finner vi i saken 18/4771 - Budsjettoppfølging 1 tertial 2018. Her leser vi følgende:

Ved Fekjærtunet overgangsboliger er vi avhengig av tilskudd, eller flere kommuner som vil refundere utgiftene til de kommunale tjenestene (dette kan vi ikke lenger kreve, men inviterer hjemkommunene til brukerne om å bidra). Det ses her på ulike løsninger.

Assisterende rådmann Karin Stegarud sa at kommunen i 2017 fikk refundert utgifter kommunen hadde hatt til ordningen. Elling Fekjær opplyser at Fekjær psykiatriske senter dekket underskudd på vel 30 000 kroner. – Vi har skriftlig avtale med kommunen på at dette samarbeidet ikke skal bli en utgiftspost for Sør-Aurdal kommune, sier Fekjær.