Sist oppdatert: 12.06.2018 14:44

Kontrollutvalgene har bestemt seg

 

ARNE HEIMESTØL

Det var tre søkere som konkurrerte om å bli sekretariat for kontrollutvalgene i Valdres. Med bakgrunn i tilbud, vurdering og sammenligning av pris og kvalitet (tildelingskriterieriene), har kontrollutvalgene valgt Lukkeleik AS som den leverandør man har til intensjon å inngå kontrakt med, opplyser kontrollutvalgsleder Reidar Schlytter i Sør-Aurdal.

 

Kontrollutvalgene viser til kunngjøringer og konkurransen. Prosessen er foretatt etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, og følgende tre leverandører leverte tilbud:

 

Lukkeleik AS

Mestringssenteret AS

Rune Larheim (enkeltmannsforetak)

 

Anskaffelsesgruppa (kontrollutvalgslederne) har foretatt en gjennomgang, vurdering og sammenligning av tilbudene i henhold til tildelingskriteriene, med innstilling overfor og endelige enstemmige vedtak i alle kontrollutvalgene i Valdres-kommunene.