Sist oppdatert: 13.06.2018 19:11

Svar til forsvarlig saksbehandling

  OLAV KRISTIAN HUSEBY

Møter i kommunen varsles normalt sett en uke før. Det blir også laget en langtidsplan, slik at vi i god tid vet når møtene skal holdes. Politikerne setter da av tid til lesning av dokumenter i denne uken.

Mange av sakene er kjent fra tidligere, så for mange vil disse være enkle å oppdatere seg på.

Denne gangen er det møte på tirsdag og sakene er ute på tirsdag, sammen med møteinnkallingen gir dette alle 6 hele dager å sette seg inn i sakene på. Helgen er vel de dagene de fleste bruker til slik, men det er den enkeltes valg.

Hva redaktøren mener er spesielt med dette møtet, og dets innkalling er ikke meg kjent, men for meg virker det som det er mer om å gjøre å lage oppslag og sysselsette kommuneadministrasjonen, enn det er å opplyse folket.

Olav Kristian Huseby
Gruppeleder
Sør-Aurdal Høyre