Sist oppdatert: 17.06.2018 15:32

En pussig timing

 

MAGNE RUUD
Førstkommende kommunestyre har til behandling saker som vil få stor betydning for framtida. Det starter optimistisk med aktiv bosetting, eller økt bolyst som det også heter.

Deretter varsles at kulturbygg /hallprosjektet skal legge beslag på et ukjent antall millioner kroner hvert år framover.

Deretter behandles omorganiseringsprosessen, som varsles videreført. Som en konsekvens av bl.a. gjeldsbetaling, renter og drift av storstua, skal kommunestyret ta til etterretning at det kan bli aktuelt å endre skolekretser, og nedleggelse av eksisterende skoler og barnehager.

 

 I saksframstillingen til driftstilpasningsspørsmålet står det:

Rådmannen mener at målsettingen om å redusere kostnadsøkningen, sikre en kostnadseffektiv drift og finne gode løsninger for kommunens samlede tjenesteproduksjon vil stå sentralt i det fremtidige arbeidet med å tilpasse kommunens drift.

I klartekst betyr kostnadseffektiv drift det samme som sentralisering av tjenestetilbudene og forringelse av de tilbudene som per i dag tross alt finnes ute i bygdene.

Krona på verket er forlaget til kommunens nye slagord, - «Først i Valdres»-. Et generelt utsagn som antakeligvis skal være gjeldende i enhver sammenheng.

Man kunne gjerne latt slagordet få en tilføyelse, - og den eneste - som bl.a. innbiller seg at det blir økt bolyst av varslede tiltak.

Man blir tilbøyelig til å tro at det hele er ironisk ment.

Budskapet er klart, og gir verdifull informasjon til eksisterende og potensielle barnefamilier om framtidsutsiktene og oppvekstsvilkårene i bygdelagene.