Sist oppdatert: 19.06.2018 19:26

Positivprisen 2017

 

Sør-Aurdal kommune har tildelt firmaet Valdresskigard positivprisen for 2017. Her gjengir vi talen ordfører Kåre Helland holdt i forbindelse med prisoverrekkelsen i kommunestyret torsdag 19. juni.

 

Fra venstre: Øystein Kleven, Øystein Skattebu, Thomas Fenne, Trym Flaget, Oddvin Sørbøen, Kåre Helland

 

Positivprisen ble første gang delt ut i 1990, og er i første rekke en påskjønnelse til personer eller bedrifter som har utmerket seg i lokalt næringsliv. Prisen deles ut av fondsstyre (formannskap), etter at publikum har kommet med forslag på kandidater. Vi har mange kandidater i Sør-Aurdal som fortjener en slik pris og mere til.

I statuttene for prisen, §2, står det at prisen skal gå til personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune. Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringssammenheng og en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre stikke hodet frem. Og kandidaten skal være en ekte sør-aurdøl. Ut i fra dette er vi sikre på at vi har funnet en verdige mottakere av Positivprisen for 2017.
Fondsstyres enstemmige vedtak i møte den 01.06.2018 lyder slik:
Positivprisen for 2017 tildeles Valdresskigard.

Valdresskigard ble etablert i 1996. Valdresskigard produserer skigard på gamlemåten med staur av seinvokst gran, behandlet furu, kløyvde skier og vierbinding forsterka med ståltråd.

Forskjellige typer skigaard
Ståltråd og granstur
Ståltråd og 50-50 gran / impregnert staur
Ståltråd og 50-50 gran / kobberimpregnert staur
Vier, ståltråd og granstaur
Det selges mest impregnert staur og ståltråd.

Firmaet har vokst siden etableringen er blitt blant landets fremste leverandører av skigard i Sør-Norge. 70 % av monteringen av skigard har de i Valdres, resten fordelt rundt omkring på Østlandet. Valdresskigaard er blitt et anerkjent varemerke.

I 2017 hadde de en omsetning på 5 millioner kr. Valdresskigard har 4 faste ansatte og 2-3 sesongarbeidere på sommerstid. Dagens eiere er Oddvin Sørbøen og Gunnar Fossholt. De har utvidet produktspekteret og selger porter, grinder, portaler, benker og bord, andre tregjerder og ved.
Valdresskigard har tilholdsted på Leirskogen i Sør-Aurdal kommune. Her ligger produksjonslokaler, lager og kontor.

De utfører også mindre snekkeroppdrag. Ønsker kundene å gjøre jobben selv, kan kundene kjøpe skigardsmaterialer, portstolper m.m. av Valdresskigaard.


Sør-Aurdal kommune vil ønske dere lykke til i det videre arbeide og vil be dere komme og ta i mot prisen. Prisen er symbolsk men en bekreftelse på verdighet. Den er på 5000,-kr og vinneren får diplom og blomster.

Bagn den 19.06.2018
Kåre Helland