Sist oppdatert: 19.06.2018 22:12

– Ønsker ingen skoledebatt

 

ARNE HEIMESTØL
– Mange politikere har de siste dagene blitt kontaktet av bekymrede innbyggere som er redde for at det nå er «på'n igjen» med ny skoledebatt i forbindelse med driftsgjennomgangen kommunen skal gjennomføre, sier gruppeleder i Senterpartiet, Arne Leite.

 

– Dette skaper uro og usikkerhet i bygdene våre. Det er derfor viktig for meg å være klar på en ting: Vi politikere ønsker ingen skoledebatt nå! Det er vedtaket fra 2015 (sak 006/15) som gjelder, der det ble satt grenser for et minste antall elever (over en treårsperiode) før endringer i skolestruktur skal vurderes.

 


Arne Leite

 

Leite understreker at både partigruppene til AP og SP stiller seg bak dette, og han opplever også at hele kommunestyret gav disse signalene i torsdagens møte. – Det er jeg veldig glad for, og det er viktig at denne informasjonen kommer ut til innbyggerne våre!

Leite peker på at det skjer mye positivt i Sør-Aurdal nå. – Arbeidet med aktiv bosetting er i gang, og jeg håper at dette kan være starten på et prosjekt der gode krefter i hele kommunen arbeider sammen mot ett felles mål. Her har vi politikere et særlig ansvar, men også næringsliv og innbyggere må dra i samme retning. Vi må alle framsnakke Sør-Aurdal, både rundt kjøkkenbordet, på arbeidsplassen, i media og i kommunestyresalen. Da tror jeg vi skal lykkes med dette prosjektet!