Sist oppdatert: 27.06.2018 14:55

Bærnytt

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDE: NILS E. BJERKESTRAND

 

Det blir trolig både molter og blåbær å finne i år. Lite nedbør er imidlertid en utfordring.

 

 

Dette bildet er tatt ved Busuvatnet denne uka. Det rapporteres om bra med moltekart i fjellet allerede. Forrige torsdag kom det snø ned til 900 meter, men den ble borte etter kort tid. Håpet er at nedbøren og temperaturen ikke skadet skogens og fjellets gull.

 

Varmen i mai gjorde at molteblomstringa kom tidlig i gang i lavereliggende strøk. Nedbørsmangelen har ført til at det stedvis er lite kart på åpne myrer. Her har lyngen rett og slett tørket vekk. Der moltene står mer i ly av skog, ser det noen steder bedre ut.

 

Blåbær kan det også bli. Kartene er grønne, og det vil nok ta litt tid før en kan plukke de første bærene. Det vil nok være en fordel for disse bærene om det snart kommer mer nedbør.