Sist oppdatert: 06.06.2018 22:13

Aktivitetsparken fullfinansiert
455 000 kroner i offentlige tilskudd

 

ARNE HEIMESTØL
Aktivitetsparken ved Hedalen barne- og ungdomsskole har fått 326 000 kr i tippemidler. Dette utløser tilskudd på 126 000 kr fra Sør-Aurdal kommune. Ved denne tildelinga av tippemidler er aktivitetsparken fullfinansiert. – En gledelig beskjed å få, sier leder i prosjektgruppa, Magne Ruud.

Samarbeidsprosjekt
Aktivitetsparken er et samarbeidsprosjekt mellom Hedalen Bygdeutvalg, Hedalen Idrettslag, Hedalen Skoles Venner, FAU ved Hbu, FAU i barnehagen, samt Hedalen barne- og ungdomsskole v/rektor. Gruppa som styrer prosjektet, er satt sammen av representanter fra alle ovenfornevnte.
 

Sør-Aurdal kommune har bevilget kr 250 000 til anskaffelse av sine egne lekeapparater. Disse midlene skal inngå i prosjektet. Samla investering, slik det nå ser ut, er kalkulert til ca. 900 000 kr. Mer enn halvparten går til leike- og aktivitetsapparater.

 
Vant fram
– Vi håpet selvsagt på å bli tildelt tippemidler, men søkerne er mange, og det er store prosjekter over hele fylket som konkurrerer om midlene. Vi vant fram, og fikk tildelt hva vi søkte om, sier Ruud.
 

– Vi var heldige som ble prioritert fra kommunens side i langtidsplanen for 2018/2021, hvilket var forutsetningen for å søke om tippemidler. Vårt prosjekt var ukjent for kommunen fram til for ca. ett år siden, men planen ble så godt mottatt at vi kom rett inn på førsteplass på prioriteringslista.

 

Innhenter anbud
Nå arbeider Prosjektgruppa med grunnlaget for å forespørre lokale entreprenører om pristilbud på graving, drenering og planering. – Vi er spente på både interessen, prisen, og når den valgte entreprenøren har tid til oss.  Deretter skal vi velge hvilke apparater som skal anskaffes og plasseres utover i trelunden nedenfor skolen. Foreløpig har pr ingen dato for når prosjektet er ferdig, men vi har ett år på oss i følge vilkårene for å motta tippemidler, opplyser Ruud.

 

Formål

Kostnad

Søknadsbeløp

Tildeling

Etablering av terrengsykkelløype 257 022 kr 129 000 kr 129 000 kr
Etablering av skileikanlegg 130 372 kr 66 000 kr 66 000 kr
Etablering av hinderløype 510 003 kr 131 000 kr 131 000 kr
Sum:     326 000 kr
       
Tilskudd fra kommunen som utløses når tippemidler blir innvilget             129 000 kr
Sum offentlige tilskudd: 455 000 kr