Sist oppdatert: 08.06.2018 20:23

Håp om tildeling neste år

 

ARNE HEIMESTØL
 

Bagn idrettslag hadde inne flere søknader om spillemidler som ikke fikk tilsagn i årets tildeling. Per Madsen, rådgiver idrett og fysisk aktivitet i Oppland fylkeskommune, opplyser følgende:

Nærmiljøanlegg i forslaget til fordeling er det lagt opp til cirka 57 % innvilgelse av årets nærmiljøanleggsøknader. Dette er i tråd med tidligere års praksis, og innebærer at kroner
6 957 000 av den totale tilskuddspotten avsettes til denne søknadskategorien. Med en slik praksis vil nærmiljøanleggsøknader i Oppland sjelden måtte fremmes mer enn to år før de imøtekommes.