Sist oppdatert: 17.06.2020 17:26

Åpning av radiomuseet

 

TEKST: ARILD BJØRNSTAD
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG ARILD BJØRNSTAD

 

Lørdag 16.6. kl. 13.00 åpnes radiomuseet til Bautahaugen samlinger på Fjellstad.

I tidligere oppslag informerte styret i Bautahaugen Samlinger om den flotte gaven fra Asbjørn Nordby. Denne er på plass på Fjellstad (hvitt hus ved oppkjøringen til Bergsrud).


Styret er svært takknemlig for gaven og for senere gaver til samlingen i form av flere gjenstander, deriblant den første telefonsentralen i Hedalen.

Etter oppslaget på Hedalen no. meldte Jan Warberg interesse og han har bistått oss på en fantastisk god måte. Han har identifisert og katalogisert alle gjenstandene som det nå er kartotek på, og det er etiketter på hver gjenstand. Styret er svært takknemlig for denne hjelpen.

 

Arild, Svein Arne og Helge foran den eldste delen av radiosamlingen, bl.a. fra krigens dager. Svein Arne, sønn av Asbjørn Nordby er til daglig sentral i videre drift og utvikling av Norsonic

  • Les mer om samlingen og se flere bilder her.

Samlingen tar i hovedsak for seg utviklingen fra NRK startet med sendinger midt på 20 tallet, Norske radioprodusenter og da i sær Radionette fra 1927 og Tandberg fra 1933 og fram til ca. 1980.

På åpningen vil det bli orientert om gaven fra Asbjørn, om arbeidet med utstillingen, presentasjon av utstillingen og tanker om videre utvikling.

 

Arild foran nyere produkter fra Tandberg og RaidoNett. Bak Arild ser vi høytalere hvor kassene er produsert på Bagn Møbelinstri – en bedrift Arild ledet i mange år.

Base Elg
Base Elg som er en stor del av Hedalen og Vassfarets historie, og denne arbeides det med. Jan og Arild samler for tiden inn materiell i form av dokumenter, skriftlige beretninger, meldinger til og fra basen, radioopptak, særmeldinger etc.

 

Vi håper å kunne åpne en permanent Base Elg-utstilling neste sommer. På åpningsdagen av radiomuseet vil vi kjøre noen lydopptak. Bl.a. et radioprogram der julen 1944 på basen blir skildret.

Styret i Bautahaugen samlinger og radiokarene Jan og Arild håper mange kommer på åpningen. Det serveres kaffe, kake og saft. Det vil senere kunngjøres temadager der dørene er åpne.

Vi benytter anledningen til å takke for gjenstander og innspill. Videre håper vi på kontakt med dere som har noe i forbindelse med base Elg. Utstyr fra basen som kan være del av utstillingen eller lånes bort i en periode. Kristian Bergsund er en god hjelp i dette arbeidet.

Vi sees på Fjellstad! Parkering på kommunens eiendommer på andre siden av veien!

For styret i Bautahaugen samlinger
Arild BJørnstad