Sist oppdatert: 14.05.2018 19:26

93 784 kr i støtte til pumptrack

 

ARNE HEIMESTØL


Hedalen bygdeutvalg hadde søkt DNB-stiftelsen om delstøtte til nærmiljøtiltak ved Hedalen barne- og ungdomsskole, og fikk søknaden innvilget.

 


Vegard Vestrom, Kai Viggo Håkonsen (banksjef i Vestoppland avd. DNB)
og Ola Jonny Fossholt

 

– Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av å skape gode møteplasser, bidra til mer aktivitet og at flere opplever tilhørighet. Stiftelsen støtter frivillige organisasjoner som gjennomfører ideer og tiltak til glede for nærmiljøet, skriver avisa "Valdres".

 


– Vi har fått mye støtte til prosjektet, og håper og tror at det nå kan realiseres, sier i leder i Hedalen bygdevalg, Vegard Vestrom.

 

Gaveoverrekkelsen fant sted på Lygnaseter, og overraskelsen var stor hos både Ola Jonny og Vegard da de oppdaget at de var eneste valdriser, og at Sparebankstiftelsen DnB hadde plassert Hedalen på Hadeland.

– Banksjefen opplyste at Sparebankstiftelsen DnB har store midler som deles ut to ganger i året, og oppfordret oss til å videreformidle at gode søknader har store sjanser til å få tildelt midler.
 

Aktivitetsparken
Aktivitetsparken er ment å inneholde sykkelløype, terrengområde for sykkelaktiviteter (pump track), akebakke for bruk vinterstid og aktivitetsapparater plassert rundt om i trelunden.

Spillemidler
Nå venter prosjektgruppa på svar på spillemiddelsøknaden. Det ventes å komme i løpet av sommeren.