Sist oppdatert: 15.05.2018 17:02

20 000 kr til sommerfest

 

ARNE HEIMESTØL

Kommunestyret var så tilfreds med årsmelding og regnskap for 2017 – og det arbeidet administrasjonen har utført det siste året – at et forslag fra Magnhild Huseby på å bevilge 20 000 kr til sommerfest for administrasjonen, ble enstemmig vedtatt.


Magne Damslora (Ap) gledet seg over at disposisjonsfondet vokser. Elling Fekjær (TPK) minte om at kommunen har et langt og vanskelig år bak seg. Svein Gunnar Huset (Sp) uttrykte tilfredshet over at årsregnskapet gikk i pluss, og Harald Liodden (KrF) var glad for at sykefraværet i kommunen har gått ned.