Sist oppdatert: 17.05.2018 07:37

20180516 Dagen før Dagen på Hedalsheimen

 

TEKST: SOLVEIG LIE
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Det er nok mange gode grunner for å ta vare på Dagen før Dagen. Det kan blant annet være for at da kommer Hedalen sangkor til Hedalsheimen!

 

 

 

Under ledelse av Kjell Ivar Vestrom ble det både allsang og flott korsang. Ikke minst var det vårsanger som gjaldt - og sanger som de gamle på Hedalsheimen – og noen av oss andre - kunne nesten utenat. I hvert fall for litt siden.

Hedalen sangkor er ikke "bare" et sangkor - men har også en solist! Hun må være ett av korets viktigste stemmer. Det er ikke slik at kunnskapen om sang er så stor - men det er ikke vanskelig å høre at dette er en svært spesiell og god stemme. Og den er til stor glede.

Dirigenten kan være glad for alle stemmene han har og koret må være glad for dirigenten sin. For her ser alle ut til å være veldig samstemte. Og så er det visst også plass til flere stemmer!

Dagen før Dagen må jo ha pølser og brus. Det sørget venneforeningen for.
Det er en stor glede å være med i venneforeningen når man får slike gode tilbud som korøvelser på Hedalsheimen Dagen før Dagen.

Hilsen Foreningen Hedalsheimens venner.
Solveiglie1@gmail.com