Sist oppdatert: 19.05.2018 19:36

Videooverføring av kommunale møter

 

Kommunestyret vedtok sist tirsdag at rådmannen får fullmakt til å forberede overføring av både kommunestyremøter og formannskapsmøter på nett.

 

Rådmannen hadde foreslått at dette skulle gjelde kommunestyremøter, men opposisjonen (KrF, Høyre, Tverrpolitsk kommuneliste og Fremskrittspartiet) hadde større ambisjoner. De foreslo at tiltaket også skulle omfatte formannskapsmøtene. Dette sluttet Senterpartiet og Arbeiderpartiet seg til.

 

Sør-Aurdal kommune har tidligere år benyttet Valdres Radio for kringkasting av kommunestyremøter. Denne avtalen ble sagt opp i 2017. Kommune-TV er et produkt rettet mot direktesending av utvalgsmøter og andre typer møter
for offentlig sektor.

 

I saken kommunestyret fikk seg forelagt, leser vi følgende:

 

Argumenter for overføring av kommunestyremøter på web kan blant annet være å:

  • Vitalisere kommunestyrets virksomhet

  • Øke den politiske interessen

  • Bidra til større åpenhet i forhold til politisk virksomhet

  • Øke engasjementet blant yngre velger