Sist oppdatert: 21.05.2018 08:16

20180520 Hvordan kan det være å være leder av en venneforening?

 

SOLVEIG LIE

Det kan være veldig fint! Men det er ikke på grunn av leder-rollen. For den kan alle ha. Det er på grunn av alle de som faktisk bidrar. Det behøver ikke å være så veldig mange heller - men de som bidrar – bidrar med så veldig mye!

En venneforening kan for eksempel ha en som lager all slags mat til alle anledninger og til så mange som helst. Det er en leders største trygghet.
Og så har venneforeningen en mann med rød traktor og når han ikke er i den traktoren så går han og klemmer på alle damene på Hedalsheimen. En skikkelig trivselsfaktor. Alle elsker han. Det må være til alle leders største glede.

Og så er det noen som bare er "do"-ere. De barer gjør "alt". De kan blåse kjøkkenet på Hedalsheimen så rent at det ikke synes at noen har vært innom. Og den samme "do"-eren kan organisere servering til 50 stk. uten noe mas. Hvor enkelt er det ikke å være en leder under en slik "do"-er?

Og på dugnaden ble det fjernet alt av kvister og kvas. Hedalsheimen har blitt en perle. Det var slik det var ment og det er slik det har blitt.

Vi er et fint team – vi i Hedalsheimens venner. Og med så gode "do"-ere - er det egentlig ganske greit å være leder av Venneforeningen.

Hilsen Solveig Lie
Foreningen Hedalsheimens venner.

Solveiglie1@gmail.com