Sist oppdatert: 03.05.2018 21:17

Mange kan bli bedre på åpenhet

 

ARNE HEIMESTØL

Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt hvor åpne norske kommuner er, og på bakgrunn av undersøkelsen laget en åpenhetsindeks.

 

 

Høyest mulig skår i år var 30,5 poeng. Slik kom kommunene i Valdres ut:
 

Sør-Aurdal Nord-Aurdal Etnedal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang
16,5 15 19,5 10

15,5

15,5


Mange kan bli bedre
– Undersøkelsen tyder på at altfor mange kommuner på vesentlige punkter mislykkes i å legge forholdende til rette for en "åpen og opplyst samtale", slik Grunnlovens paragraf 100 krever, skriver offentlighetsutvalget. Det er også avdekket store variasjoner mellom regioner og kommuner.
 

Dette er undersøkt
Undersøkelsen er blant annet basert på håndtering av innsynskrav, tilgjengelighet til journaler, dokumenter, informasjon og kontaktdata på hjemmesiden.

 

Kommunenes praksis på områder som bruk av taushetsplikt uten hjemmel i lov og tilbøyelighet til lukking av møter er også tatt med.

 

Undersøkelsen i 2018 hadde tre innfallsvinkler:

  1. Spørsmål, internt skjema. Hjemmesidesjekk foretatt av Pressens offentlighetsutvalg

  2. Spørsmål, eksternt skjema. Besvart av kommunen selv

  3. Innsynskrav. Det ble bedt om innsyn i rådmannens arbeidsavtale i alle kommuner.

Fra og med side 5 i denne rapporten kan du lese mer om hva som ble undersøkt, og hvordan poeng ble beregnet.
 

Mindre åpenhet med Senterparti- og Arbeiderparti-ordførere
– Vi skal være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner om sammenheng mellom ordførerfarge/politisk flertall og åpenhet. Men slik situasjonen nå er, ligger det dårligst an med Sp-ordførere, leser vi på side 17 i rapporten. Arbeiderpartiet kommer ikke bedre ut.

 

Ordførers parti Antall kommuner Gjennomsnittlig poengsum
V 6 17,4
SV 1 17,0
H 74 14,0
KrF 17 13,7
FrP 5 13,1
Ap 201 12,7
Sp 100 12,7
Andre 18 12,4