Sist oppdatert:
31.05.2018
18:26

Hva kostet rådmannssaken kommunen?

 

ARNE HEIMESTØL

– Rådmannssaka har påført kommunen ekstra utgifter, skrev "Valdres" tirsdag. Men hvor store er disse utgiftene?

 

Nedenfor har vi samlet opplysninger som er offentlige. Tabellen er ikke komplett. Rådmannen har foreløpig ikke hatt tid til å se på oppsettet vårt.

 

Hva beløpet gjelder

Kommunens utgifter

Rettsforliket: Sør-Aurdal kommune betaler Håkon Rydland 550 000 – femhundreogfemtitusen – kroner innen 12. april 2018. 550 000 kr
Rettsforliket: Sør-Aurdal kommune betaler til advokat Jostein Nordbø Håkon Rydlands sakskostnader i anledning saken på 282 000 – tohundreogåttitotusen – kroner med tillegg av merverdiavgift. 282 000 kr
Ifølge møtebok fra kontrollutvalget 7.12.2017 hadde kommunen på det tidspunktet brukt følgende beløp på rådmannssaken: 516 176 kr
Utgifter til kommunens egen advokat i 2018 + evt. andre utgifter? ???
Foreløpig sum eks. mva.: 1 348 176 kr