Sist oppdatert: 05.05.2018 15:42

Vegstikker og forsøpling

 

ARNE HEIMESTØL


Med bakgrunn i Magne Ruud sin ytring Vegstikker og forsøpling har vi spurt Statens Vegvesen om deres syn på materialvalg i brøytestikker, samt hvem som har ansvar for opprydding.

 

Her er svaret Syver Øistuen har sendt på e-post:

I våre kontrakter med driftsentreprenører har vi krav om at all søppel langs vegene skal plukkes opp på våren og med jevne mellomrom gjennom sommersesongen, det innebærer også brøytestikk av plast. Vi forventer at alle knekte brøytestikk av plast plukkes opp i løpet av våren.

Det er entreprenøren som velger hvilke type brøytestikk han skal bruke. Normalt har brøytestikk av plast bedre synlighet og holdbarhet sammenliknet med brøytestikk av bambus.

Brøytestikkens hovedfunksjon er å sikre at brøytebilsjåførene og bilister ser hvor vegkanten er, det er viktig mtp. trafikksikkerheten. Statens vegvesen har et stekt miljøfokus og gjør det vi kan for å begrense forsøpling langs vegene.