Sist oppdatert: 06.05.2018 21:30

Bli med på ryddedugnader!

 

ARNE HEIMESTØL

Lag, foreninger og enkeltpersoner er allerede godt i gang med ryddedugnader før 17. mai. Vi oppfordrer til en skikkelig innsats – både i eget nærområde – og på fellesområder i bygda.

 


Foto: Arne G. Perlestenbakken

  • Hedalsheimens venner arrangerer dugnad på uteområdet på Hedalsheimen fredag 11.5. kl. 17.00.

  • Den årlige dugnaden for å pynte opp ved kirkegården og kirkevangen blir onsdag 9. mai kl. 17.00. Menighetsrådet holder kaffe og biteti.

  • I Skolehagen er Øystein Fossholt dugnadsgeneral. Ta gjerne kontakt med ham på mobil 911 92 913.

  • I Brunbakklia organiserer Arne Heimestøl rydding på et større område. Er du ikke allerede spurt om å bidra, er det fint om du melder deg til tjeneste på 915 13 528.

  • Hedalen idrettslag har raka grasbanen. Øvrig dugnadsarbeid vil bli annonsert seinere.

  • Hedalen barne- og ungdomsskole gjennomfører sin tradisjonelle rusken-aksjon på skoleområdet før 17. mai.

  • Tirsdag 8.5. fra kl. 17.00 rydder Hedalen helselag rundt Kroken og Fjellsyn. Fint om flere enn styret stiller opp!

  • 17. mai-komiteen sjainer opp uteområdet på Bautahaugen mandag 7.5.

Birger Åsheim opplyser at kommunen har engasjert ham til å fjerne strøsand på skolen, i barnehagen, Brunbakklia og Skolehagen. Dette arbeidet vil bli tatt neste helg, slik at det skal være ryddet til 17. mai.