Sist oppdatert: 07.05.2018 18:32

7,9 millioner i nye inntekter

 

ARNE HEIMESTØL
Salg av anleggsmidler til Valdres brann- og redningstjeneste gir Sør-Aurdal kommune inntekter på 6,9 millioner kroner. Fra Valdres lokalmedisinske senter får kommunen tilbakebetalt ca. 1 millioner kroner i selskapskapital.

 

Det er rådmann Haakon Boie Ludvigsen som etter forespørsel fra Hedalen.no har gitt disse opplysningene.

  • Her kan du lese saken Valdres brann- og redning IKS som ble behandlet i kommunestyret 19.12.2017.

Ifølge budsjett- og økonomiplanen til Sør-Aurdal kommune for 2018-2021 blir det økte driftsutgifter til på om lag 690 000 kroner i 2018 til Valdres Brannvesen IKS.
 

Kostnadene på utbygging av VLMS ble mindre enn beregnet. Dette er grunnen til tilbakebetalingen av selskapskapital på ca. 1 million kroner.