Sist oppdatert: 09.05.2018 10:00

To gruppeledere svarer

 

Med bakgrunn i dette oppslaget stilte vi følgende spørsmål til gruppelederne:

 

Har du som gruppeleder en kommentar til dette oppsettet? Hvilken målestokk mener du kommunen bør legge til grunn når kommunestyret bestemmer hvor mye penger SAK bør bruke på barnehage og skole?

 

Høyre
Det er umulig å sammenligne små kommuner på dette området. Vi bruker mye penger på skole i Sør-Aurdal fordi vi har en kostbar skolestruktur. Denne strukturen har vi valgt på grunn av bosetningens geografiske plassering. Vi kan bruke mindre per elev, om det blir flere av dem, og tallet blir større om nedgangen i elevtallet fortsetter.

Skole er en av kommunens absolutt viktigste oppgaver, og spørsmålet kan stilles andre veien; hvor mye trenger skolen, og hvor mye blir det igjen på de andre tjenestene. Vi skal selvfølgelig ikke bruke uante summer på skole, men dette svaret blir like ullent som spørsmålet.

Barnehagene kommer bedre ut, da kommunen ikke har den samme overkapasitet på dette området, som den har i skolene.

 

Olav Kristian Huseby
Sør-Aurdal Høyre
Gruppeleder

 

KrF

Jeg har ikke kvalitetsjekket tallene i oppsettet ditt, men disse er jo hentet ut fra offentlige dokumenter, så vi må jo bare stole på de.
At det er kostbart å drive skole i Sør-Aurdal er vi jo klar over, noe som kompenseres gjennom statlige overføringer. Gitt at elevgrunnlaget
er slik at det er pedagogisk forsvarlig å gi et desentralisert skoletilbud, mener jeg at bevilgninger til denne sektoren må holdes på dagens nivå.
 

Harald Liodden, KrF